Werkwijze

U wordt doorverwezen naar een logopedist… Wat nu?

Aanmelding

De aanmelding kan op eigen initiatief of na verwijzing door de leerkracht, zorgcoördinator, CLB, arts, …

U dient contact op te nemen met een kinderarts of NKO-arts. Hierbij vraagt u een voorschrift voor een logopedisch aanvangsbilan.Met dit voorschrift komt u binnen in onze praktijk. In een intake-gesprek wordt het logopedisch onderzoek afgenomen. Hiervan wordt een verslag opgemaakt. Met deze resultaten wordt er terug een voorschrift gevraagd bij de arts voor een logopedische behandeling. Het voorschrift en bijhorende verslag van de logopediste worden opgestuurd naar het ziekenfonds van de patiënt. Ondertussen kan de behandeling wel al opstarten. Van zodra de goedkeuring in orde is, kan de patiënt genieten van een terugbetaling van 75% (zie tabblad tarieven).

Om de behandeling te optimaliseren is het belangrijk op bepaalde tijdstippen een multidisciplinair overleg te hebben. Er wordt eveneens nauw samengewerkt met schooldirectie, zorgcoördinator, leerkracht, CLB, artsen,tandarts, psycholoog,….

 

 

Hoe verloopt een logopedische behandeling?

  1. Aanmelding

De aanmelding kan op eigen initiatief of na verwijzing van de leerkracht, zorgcoördinator, CLB, arts, …

  1. Testing

Op basis van de aanmelding trachten wij de patiënt zo efficiënt mogelijk te testen om nadien de behandeling daarop volledig af te stemmen.

Aan de hand van enkele relevante gegevens en de bevraging van de zorgcoördinator van de school, krijgen wij een waaier aan informatie om de patiënt gericht te testen.

  1. Anamnese

Na de testing maakt de logopediste een zo volledig mogelijk verslag op met haar bevindingen. Zo krijgen wij een realistisch beeld van de klacht(en).

Aan de hand van de testing maken wij een synthese van het probleem. Van hieruit stellen wij een handelingsplan op. Dit wordt geheel afgestemd op de noden van de patiënt.