Tarieven

PrestatieHonorariumTerugbetalingRemgeld
Sessie van 30 minuten op school€ 22,80 € 16,80€ 6,00
Sessie van 30 minuten buiten de school€ 26,50€ 21€ 5,50
Sessie van 60 minuten
(Enkel mogelijk vanaf 10 jaar)
€ 53,22€ 42,22€ 11,00
Aanvangsbilan
Tarief geldt per 1/2 uur testing.
€ 32,80€ 25,33€ 7,50
Evolutiebilan
Vast tarief per bilan.
€ 46,80€ 35,80€ 11,00
MDOZelfde tarieven volgens sessie per 1/2 uur.

Het honorarium is het bedrag dat u als patiënt aan de logopedist betaalt per sessie. Indien de stoornis valt onder het wettelijk kader van de verplichte ziekteverzekering, kan je als ouder genieten van een terugbetaling van 75%. 

Soms komt het echter voor dat de stoornis buiten de wettelijke ziekteverzekering valt. Dan heeft u als patiënt vaak recht op een aanvullende verzekering. Hoeveel u per sessie dan terugkrijgt, hangt af van het ziektefonds waarbij u aangesloten bent. U kunt die tarieven steeds navragen op hun website.

Sommige personen (met een laag inkomen) hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming. Concreet wil dit zeggen dat er geen 75% maar 90% per sessie of bilan terugbetaald wordt.

De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgelegd door het Riziv.