Logopedie

Wat is logopedie?

boy speech letters

Logopedie is een paramedisch beroep in de gezondheidszorg en in het onderwijs. Het situeert zich binnen het gebied van de communicatie. Letterlijk betekent logopedie “opvoeden tot het gesproken woord”, maar tegenwoordig wordt dit niet meer zo eng bekeken.

Kinderen kennen ons vaak wel als de praatjuf of de spreekjuf, toch doet een logopedist meer dan dat alleen. Zo worden ook taal, lezen, spellen en rekenen aangepakt.  Problemen op deze vlakken mogen echter nooit afzonderlijk bekeken worden, maar dienen geplaatst in de ontwikkeling van een bepaald persoon op een bepaald moment in zijn leven.

 

Welke stoornissen behandelt een logopedist?

 

Algemeen kunnen we zeggen dat een logopedist spraakstoornissen, gehoorstoornissen, taal-stoornissen en stemstoornissen behandelt, hoewel het regelmatig voorkomt dat een logopediste zich specialiseert in één bepaald gebied van de logopedie.

Voor deze stoornissen kun je in onze praktijk terecht:

  • Stemstoornissen
  • Leerstoornissen (schrijven, lezen, rekenen)
  • Taalstoornissen, vertraagde taalontwikkeling
  • Articulatieproblemen
  • Neurogene stoornissen (afasie, dysartrie)
  • Stotteren
  • Slikproblemen (dysfagie)
  • Verkeerde mondgewoonten
  • Chronische spraakproblemen vb. bij MS, ALS,…
  • Verworven spraakstoornissen vb. na operatie